zmiana opłaty abonamentowej od 1 maja 2022

Dodane przez Admin - śr., 30/03/2022 - 16:13

Kategoria

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 60a ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 2460), wraz z późniejszymi zmianami,  oraz na podstawie:

  • Uchwały nr 2/2022 Zarządu BSM z dnia 25.03.2022 r.
  • § 5 Umowy udostępnienia sygnału telewizji kablowej Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • Rozdziału V ust.4 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • Rozdziału XI ust. 1 Regulaminu świadczenia usług telewizji kablowej przez Białogardzką Telewizję Kablową będącą własnością Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

niniejszym informujemy o zmianie opłaty abonamentowej za pakiety telewizji naziemnej BTK:

Abonament przed zmianą

Abonament po zmianie

Pakiet 1

10,00 zł

13,00 zł

Pakiet 2

36,00 zł

42,99 zł

oraz wprowadzeniu opłaty za wydrukowanie książeczki opłat w wysokości 4,99 zł w Cenniku BTK (istnieje możliwość stałego zlecenia opłaty z konta w banku). 

Wskazane zmiany zostają wprowadzone w życie dnia  1 maja 2022 r.

Zgodnie z § 5 umowy przyłączenia do sieci telewizji kablowej Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, konieczna jest zgoda Abonenta na wprowadzenie zmian.

W przypadku braku akceptacji powyższych propozycji, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Zgodnie z treścią art. 60a ust. 2 ww. ustawy, w razie skorzystania z ww. prawa wypowiedzenia umowy, Białogardzkiej Spółdzielnie Mieszkaniowej nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi.

Informujmy, że teksty umów i regulaminów są umieszczone na naszej stronie internetowej.

Wskazane zmiany zostają wprowadzone w związku z poszerzeniem oferty programowej  w pakietach telewizji naziemnej w roku 2020 (zwiększona została ilość programów  z logo Polsatu o 8 kanałów) i zmianami opłat licencyjnych w umowach z nadawcami programów, wzrostem opłat na rzecz dostawców mediów i usług (energia elektryczna itp.), dla stowarzyszeń autorów, twórców, ZAiKS, ZAPA, ZASP itp.

W tym dziale:

W tym dziale: